Handelsbetingelser

1. Generelt

Disse handelsbetingelserne(”Betingelserne”) omfatter alle ordrer, forespørgsler og køb af Varer og tjenester af en erhvervskunde (”Køber”) fra LAKOR ApS (”Sælger”), medmindre andet eksplicit er aftalt og godkendt af Sælger.

  • ”Ordre” betyder i det følgende en af Sælger accepteret forespørgsel eller bestilling af Varer fra Sælger, uanset om dette er for umiddelbar levering eller en forudbestilling.
  • ”Varer” betyder produkter leveret af Sælger til Køber i en Ordre.
  • ”Forhandlerwebshoppen” betyder i det følgende Sælgers B2B webshop for registrerede Købere.
  • ”Supplering” betyder bestilling af Varer for umiddelbar levering.
  • ”Forudbestilling” betyder bestilling af Varer for levering 30 dage eller mere efter bestilling.
  • ”Fri Fragt”: Sælger dækker fragtudgiften, dette gives ved en Ordre med Supplering på over 3.500DKK ex moms eller for en Ordre med Forudbestilling på over 15.000DKK ex moms.
  • ”Personaletøj”: Tøj fra Sælger bestilt til brug af ansatte hos Køber.


2. Ordrer

(i) Ingen forespørgsel eller bestilling fra Køber er bindende for Sælger, indtil en formel Ordre er godkendt af Sælger.
(ii) Sælger kan godkende en Ordre skriftligt til Køber, eller ved at sende Varer og pakkeseddel til Køber, i så tilfælde er en Ordre godkendt ved tidspunktet for afsendelse af Varer fra Sælgers lager.
(iii) Når en Ordre er godkendt af Sælger kan denne Ordre ikke annulleres eller ændres af Køber, medmindre Sælger accepterer dette skriftligt.
(iv) Ingen salgsagent er autoriseret til at forpligte Sælger, alle bestillinger, vilkår, dokumenter og tilsvarende skal være godkendt skriftligt af Sælger.

3. Levering og risiko

(i) Medmindre andet er aftalt skriftlig med Sælger vil alle Varer blive leveret med Sælgers udpegede transportør. De aftalte priser i en Ordre er eksklusive fragt og Sælger vil fakturere et ekstra fragtgebyr til Køber på 75kr ex moms pr Ordre, medmindre vilkår for Fri Fragt er opfyldt. Er Fri Fragt vilkår opfyldt er de aftalte priser i en Ordre inklusive fragt.
(ii) Levering af Varer af den udpegede transportør sker til et leveringssted udpeget af Køber, i hvilket tilfælde risiko for skader og tab af Varer overgår til Køber ved tidspunktet for levering. Sælger har intet ansvar for at forsikre Varer efter levering.
(iii) Alle nævnte leveringsdatoer er forventede og Sælger har intet ansvar for direkte eller indirekte tab Køber skulle have som følge af levering senere end den af Køber opgivne leveringsdato.
(iv) Sælger kan vælge at dele en Ordre op i flere leveringer og fakturere Køber efterhånden som Varer leveres. Hvis Sælger ikke kan levere en Ordre fuldt giver det ikke Køber ret til at annullere hele Ordren, men kun Varer som Sælger ikke kan levere i den berørte Ordre.
(v) Hvis Køber ikke formår eller nægter at modtage en Ordre kan Sælger:
(a) fakturere Køber ekstraudgifter som dette vil påføre Køber, såsom forsikring af Varer, lagerudgifter, og tilsvarende.
(b) sælge Varer fra Ordren til anden side for højest mulige pris, og fakturere Køber en eventuel difference fra aftalt pris i Ordre og realiseret pris.
(vi) Enhver fejl eller mangel ved en levering af en Ordre skal meldes af Køber til Sælger inden 7 dage fra levering. En sådan melding til Sælger skal være skriftlig.

4. Pris

(i) Medmindre andet er aftalt, er prisen i en Ordre bestemt af gældende prisliste på tidspunktet for bestilling. Lægges en Ordre via Sælgers Forhandlerwebshop, er det prisen i Forhandlerwebshoppen der er gældende.
(ii) Sælger tager forbehold for fejl i prisliste eller Forhandlerwebshop, hvilket betyder at Sælger kan justere prisen på ethvert tidspunkt inden levering af en Ordre til Køber.
(iii) Sælger reserverer sig retten til at hæve prisen på ethvert tidspunkt inden levering af en Ordre til Køber, i tilfælde af at faktorer uden for Sælgers indflydelse medfører en betydelig stigning i produktionsprisen for Sælger.
(iv) I tilfælde af en ændret pris skal Sælger informere Køber umiddelbart, og Køber vil have muligheden for at annullere de berørte Varer i en Ordre, som bliver justeret i pris. Det er udelukkende Varer som justeres i pris, der kan annulleres og ikke hele Ordren.
(v) Sælger giver Køber mulighed for at købe Personaletøj til 20% rabat af gældende prisliste på tidspunktet for bestilling.

5. Faktura og betaling

(i) Sælger kan fakturere Køber når en Ordre er sendt.
(ii) Medmindre andet er aftalt skriftligt af Sælger, har Køber 30 dages betaling på faktura
(iii) Medmindre andet er aftalt skriftligt af Sælger, skal enhver faktura betales på forfaldsdato.
(iv) Hvis Køber ikke betaler til forfaldsdato har Sælger ret til at:
(a) annullere alle Ordrer fra Køber, også selvom de tidligere er accepteret af Sælger.
(b) fakturere passende renter og rykkergebyr efter den enhver tid gældende lovgivning.
(c) Forlange returnering af usolgte Varer leveret fra Sælger til Køber.
(d) I tilfælde af fortløbende tvivl omkring Købers betalingsevne kan Sælger vælge at forlange forhåndsbetaling før levering af en Ordre.

6. Bæredygtighed og Socialt Ansvar

(i) Sælger arbejder løbende for at levere ansvarlige og bæredygtige Varer og er til enhver tid forpligtet til løbende efter anmodning fra Køber at fremvise information, materiale, dokumentation eller tilsvarende, der kan gøre det klart for Køber, hvilken påvirkning Sælgers Varer har på miljø og mennesker.
(ii) Medmindre andet specifikt aftales vil alle Varer leveret af Sælger til Køber medføre Sælger en forpligtelse på at plante et SeaTree i samarbejde med Veritree.
(iii) Sælger har en PANT-ordning, hvilken Køber kan vælge at deltage i på følgende måde:
(a) Køber indsamler minimum 10stk Varer med Sælgers PANT-mærke.
(b) Køber stiller de indsamlede Varer til rådighed for afhentning af Sælger, eller sender disse retur til en af Sælger anvist adresse.
(c) Sælger krediterer Køber et samlet beløb tilsvarende summen af PANT i de indsamlede Varer.
Mere om PANT-ordningen her: https://www.lakor.dk/pages/pant

7. Ejendomsret/Salgspant

(i) Sælger har ejendomsret/salgspant i Varer leveret fra Sælger til Køber som sikkerhed på købssummen fra en ikke betalt Ordre. Når købesummen på en Ordre er betalt Sælger overdrages ejendomsretten fuldt til Køber.

8. Markedsføring og varemærke

(i) Køber skal ikke udføre, eller autorisere 3. part til at udføre, enhver handling som vil skade eller på anden måde være inkonsistent med Sælgers varemærker eller andre immaterielle rettigheder og goodwill brugt af Sælger i relation til Varer i en Ordre. Specifikt skal Købe eller 3. part ikke tildække, tilsløre eller på anden måde fjerne eller tilføje særprægede effekter på Varer modtaget fra Sælger, medmindre dette aftales skriftligt med Sælger.
(ii) Alt markedsførings-, reklame- og in-store materiale (”Markedsføringsmateriale”), som Sælger leverer til Køber, forbliver Sælgers ejendom, medmindre andet er aftalt, eller det pågældende Markedsføringsmateriale ikke let kan genbruges såsom klistermærker, plakater, lakridspiber , kaffe osv.
(iii) Køber skal bruge Markedsføringsmateriale som anbefalet af Sælger og skal ikke uden Sælgers tilladelse give 3. part eller andre lov til at bruge Markedsføringsmaterialet fra Sælger.

9. Specifikationer

(i) Varer er solgt til Køber efter Sælgers seneste specifikation af varen på tidspunktet for bestilling af varen. Samples fremvist af Sælger skal betragtes som en gennemsnitlig præsentation af varen, og Sælger forbeholder sig retten til at ændre specifikation og pris ved at varsle Køber i rimelig tid forud for en levering. Jævnfør Pkt. 4 vil Køber dog have muligheden for at annullere de Varer som justeres i pris.

10. Garanti, reklamation, returnering og ansvar

(i) Ved levering skal Køber umiddelbart udføre en vurdering af Varer fra Sælger. I tilfælde af fejl eller mangler skal Køber gøre Sælger opmærksom på dette indenfor 30 dage fra tidspunktet for levering. Varer med fejl eller mangel skal kunne stilles til rådighed for inspektion af Køber.
(ii) Sælger er ikke ansvarlig for krav meldt senere end 30 dage efter levering, med mindre kravet har karakter af en reklamation og skyldes en produktfejl, som åbenlyst var tilstede ved tidspunktet for levering, men først viser sig i efterfølgende brug af produktet.
(iii) Medmindre ændringer er varslet inden levering, garanterer Sælger at de bestilte Varer efterleverer enhver specifikation aftalt på tidspunktet for accept af en Ordre.
(iv) Sælger er ikke ansvarlig for defekte, som opstår som følge af normalt brug og slid, bevidst påførte skader, ændringer af varen, uagtsomhed, forkert brug og vedligehold, eller at Sælgers generelle anbefalinger for varen ikke følges.
(v) Ved garanti eller reklamation kan Sælger vælge enten at sende ny(e) Varer til Køber, eller kreditere købesummen af de pågældende Varer i en Ordre.
(vi) Sælger accepterer ikke returnering af Varer fra Køber udover defekte medmindre dette er skriftligt aftalt på forhånd med Sælger.
(vii) Aftales returnering af Varer fra Køber til Sælger udover defekte og reklamationer vil Sælger have ret til at fakturere Køber 10,- ex moms pr produkt returneret.
(viii) Sælger kan ikke holdes ansvarlig af Køber for eventuelle tab, tab af profit, skader direkte eller indirekte eller andet ansvar til Køber udover det specifikt nævnte i disse Handelsbetingelser.

11. Force Majeure

(i) Sælger er ikke ansvarlig overfor Køber i tilfælde af forsinkelse eller manglende levering, hvis dette skyldes faktorer uden for Sælgers indflydelse, og som Sælger med rimelighed ikke kunne forvente at tage højde for ved aftaletidspunktet.

12. Generelt

(i) Enhver typografisk, skrivefejl eller anden fejl eller udeladelse i Markedsføringsmateriel, prislister, tilbud, accept af tilbud, rådgivning eller andre dokumenter og informationer fra Sælger til Køber skal være genstand for korrektion uden ansvar for Sælger.